Образователен комплекс „ВЕДА“

Лого 2

Първоначалното смущение от идеята за „частно училище“ в България след промените у нас отдавна вече е в миналото. Все повече частните училища доказват своята жизнеспособност като достойна алтернатива на държавните училища, отговаряйки на все по-големите изисквания на родителите към развитието, знанията и уменията на своите деца, към учебната среда и индивидуалната грижа за всеки ученик.

Не случайно частните училища показват едни от най-високите резултати в учебния процес и 100% успех при кандидатстване във висши учебни заведения в страната и чужбина.

_MG_6851_Am-horz

Едно от тези елитни училища в столицата е „Веда“, в което още от детската градина децата започват да учат немски език с преподаватели от Австрия и Германия. Възпитаниците на „Веда“ продължават своето образование във висши учебни заведения в България и в чужбина: Германия, Австрия, Швейцария, Англия, Дания, Китай и др. Поради високите езикови постижения на гимназистите, те се приемат с предимство в НБУ директно в трети семестър на програмата „Германистика“.

Weda Schule, в изпълнение на децата от ВЕДА

Образователният комплекс „Веда“ се състои от целодневна детска градина, основно училище и профилирана гимназия. В него се обучават деца от 1,5-годишна възраст до завършване на средното образование, по системата на билингвално обучение – на немски и български език, по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, странознание и музика, а по езици получават международно признати дипломи и сертификати – Sprachdiplom II (служи за прием в немските университети без изпит по езика), Test DaF и Cambridge Certificate.

Частно училище „ВЕДА“ е DSD Schule и е част от международната верига училища, лицензирани от германското културно министерство. Преподаването се извършва по учебници, по които учат и децата в Германия. Програмата е съобразена с факта, че повечето от децата тук са родени в семейства със смесени бракове или в семейства на лекари, адвокати, инженери, работещи в смесени българо-германски фирми. Често българчетата посещават Германия и изучават немски език в естествена среда чрез осъществяване на контакти с немски семейства.

IMG_8098_Am-horz

И всичко това заради убеждението, че:

„Немският език все повече ще се превръща за нас във входна врата за Европа“.

Гимназия „Веда“ е част и от инициативата PASCH, провеждана от германското правителство за популяризирането на немския език, култура, наука и икономика в над 1500 училища от целия свят. По тази причина и по линия на международния обмен, в гимназията работят доброволци от Германия. Благодарение на това учениците се запознават с културните ценности и традиции на немскоговорящите страни и народи, чрез контактите с немски училища и реализиране на съвместни проекти по европейската програма „Сократес“.

 

„Кола слиза от планина“, в изпълнение на децата от ВЕДА

Образователният модел във „Веда“ е включен в защитената пред МОН авторска образователна концепция, в която голямо място заема грижата за придобиване на висока култура на поведение чрез специалните часове по етикет, изграждат се умения за общуване, подготвят се за работа в екип и се формират лидерски качества у учениците. В учебната програма са включени предмети като „Странознание“, честват се немски празници, функционират извънкласни форми за работа с учениците на немски език.

IMG_7301m-horz

Не по-малко важно е изграждането на индивидуална система за учене, според която детето придобива навици да учи цял живот. Специално внимание се обръща на опазването на околната среда, опознаването на родината, нейната история и култура, както и съвременните достижения, с които учениците да се гордеят.

Във „Веда“ функционират разнообразни извънкласни форми, които допълват учебния процес: хор, фолклорна формация, театрална школа, спортове.

От 2017/18 г. „Веда“  има статут на иновативно училище.

P1010152m-horz

Съветът на европейската научна и културна общност в България през 2011 г. дава на „ВЕДА“ официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на образованието, което е още едно доказателство за успешния път, по който се развива образователният комплекс.

Маргарита Друмева

P1020630m-horz

gerb