Огледало за обратно виждане

2 КОРИЦА

Художник на корицата: Кайли Яшова, Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ – София

      –  Мишо! Хей, Мишо! Събуди се!

Мишо се намираше в онова състояние на пробуждане, в което не можеш да си напълно сигурен дали още сънуваш, или си буден. След кратка пауза реши, че още спи и се обърна на другата страна.

– Мишо! Псст, Мишо! Няма ли да се събудиш вече? Господи, толкова ли е трудно да събудиш човешко същество!

Мишо осъзна, че се случва нещо странно.

“Днес е събота, не съм на училище и този глас определено не е на майка ми.”

С последната мисъл рязко отвори очи и седна в леглото. Това, което видя, го накара да се опули. Стаята му изглеждаше наопаки – леглото висеше от тавана, полилеят стърчеше от пода, пердетата висяха наобратно, а книгите в библиотеката висяха със заглавията надолу. Мишо окончателно се разсъни.

– Какво става тук? Това да не е някаква шега? – възкликна той.

– О, виждам, че вече си буден! Отне ти точно 15 минути.

Мишо се обърна в посоката, от която идваше гласа и дъхът му спря. Пред него висеше с главата надолу момиче на горе -долу неговата възраст, само че съвсем не изглеждаше по обичайния за тийнейджърите начин – кожата ѝ беше с цвета на небето, косата ѝ – лилава, а очите ѝ отразяваха отблясъците на залеза.

– Да му се не види! – това беше всичко, което Мишо успя да каже. Учуди се, че гласът му прозвуча пискливо, а не с тази мъжествена дълбочина, с която толкова се гордееше напоследък. Неспособен да добави каквото и да е, той гледаше момичето втренчено и се чувстваше, меко казано, идиотски. За момент си помисли, че приятелите му го правят на глупак със скрита камера, но момичето изглеждаше прекалено истинско, за да е просто номер.

– Разбирам, че си изненадан, нормално е. Все пак, не всеки ден попадаш в Огледалния свят. – каза тя, след което седна до него на леглото. По-скоро висна надолу с главата, а лилавите ѝ кичури се спуснаха чак до полилея. Мишо чак тогава осъзна, че и той виси  надолу с главата. Това не му помогна да си събере мислите, даже напротив – чувстваше се все по-объркан, дори уплашен, макар че не искаше да го признае.

– Преди да ти падне ченето, нека ти се представя – аз съм Луна, с ударение на “у”. Проекция съм на Огледалния свят. Фактически, ти се намираш в изкривена реалност, за която никой дори не подозира. Даже аз се изненадах, като те видях тук.

Мишо продължаваше да се пули и нищо не казваше.

– Ако се чудиш откъде ти знам името, мога да чета мисли. – каза Луна. – Разполагах с предостатъчно време да разбера, че си на 13 години, майка ти е лекар, баща ти е художник, нямаш братя и сестри и си слаб ученик. – Момичето се подсмихваше, докато изреждаше тези факти, които просто нямаше как да знае. Мишо продължаваше да мълчи.

– Виждам, че скоро няма да кажеш нещо, затова ще ти разясня какво се случва. По някаква изключително рядка случайност твоето подсъзнание те е прехвърлило в нашия свят. В момента всичко, което виждаш, е огледален образ на твоята реалност.

Мишо не беше глупав, даже напротив. Той осъзнаваше, че е попаднал на място, на което не искаше да бъде, виждаше неща, които не искаше да вижда и слушаше момиче, което не искаше да слуша. Всъщност, той все още се надяваше, че сънува.

– Съжалявам, че ще те разочаровам, но не сънуваш – усмихна се Луна. – Вярно е, че някак си успял да попаднеш тук, за което не можеш да обвиняваш мен. Не съм те канила и не по- малко от теб искам да се върнеш там, откъдето си дошъл – каза тя.

– Ъъъъ… – това беше всичко, което Мишо успя да каже.

– Ако искаш, ще те оставя за малко, за да си събереш мислите – заяви момичето с лилавата коса и понечи да излезе.

– Стой! Къде отиваш? Не можеш да ме оставиш тук! – изкрещя Мишо, след което засрамено млъкна. Искаше да каже “Не ме оставяй сам” и знаеше, че тя го разбра.

– Добре де, само не преигравай – саркастично отговори Луна и седна до него.

– Не можеш да си тръгнеш ей така, не и след като ме събуди, говориш ми неща, които не разбирам, изглеждаш меко казано странно и изобщо няма ли някой да ми обясни какво, по дяволите, става тук! – извика отчаяно Мишо и се огледа, за да види дали има изход от проклетата стая. Тогава видя, че стените, таванът и подът бяха огледални и затова всички предмети в стаята изглеждаха наобратно. Врата обаче не се виждаше.

– Нека ти обясня нещо – каза странното момиче. – Ти си попаднал тук не случайно. Може да се каже, че си първият от 942 години насам, който успява да надникне в Огледалния свят.

– Чудесно, сега ми кажи как да се върна обратно и обещавам, че няма да кажа на никого за това, което съм видял. Не че някой ще ми повярва – измърмори момчето и добави: – Ти знаеш как мога да се върна, нали?

– Не точно… – отвърна Луна. – Последният път, когато при нас  попадна човек, не успя да се върне, но аз бях малка и не разбрах причината. Знам само, че в Огледалния свят идват хора, които са вечно недоволни, мислят, че никой не ги разбира и че животът им дължи извинение за всичко. Включително и за това, че Земята се върти.

Тогава на Мишо му просветна. Пред очите му преминаха последните няколко седмици и той си спомни с болезнени подробности как се караше с майка си, как си слагаше слушалките, когато баща му се опитваше да говори с него, как се подиграваше на приятелите си почти за всяко нещо и как не влизаше в часовете, когато решеше, че не му се учи. В този момент той изпита неочаквана болка и съжаление за всичко, сторено от него. Почувства се в безизходица и наказан за несправедливото си отношение. Всичко, което искаше сега, беше да се върне у дома и животът да продължи както досега.

– Не унивай, ще измислим нещо – каза Луна със съчувствие в гласа.

– Да, бе – отвърна той обезсърчено. – А ти защо си със синя кожа и лилава коса? – каза, колкото да поддържа разговор.

– Интересно, че ме виждаш така. Понякога хората ни виждат като животни, друг път като чудовища, повечето не ни виждат изобщо. Всичко зависи от вътрешния свят на човека, от неговите страхове, фантазии и мечти. Предполагам, че ме виждаш така заради книгите, които си чел. Образът ми е такъв, какъвто ти диктува въображението. Това е идеята на нашия свят – в него е вижда като в огледало за обратно виждане всичко от твоя живот. Явно има неща, които трябва да поправиш, но хубавото е, че не всичко е тотално загубено.

– Тогава ми помогни да се върна у дома! Започва да ми се вие свят! – извика Мишо. – И защо се казваш Луна? Що за име е това?

– Това също е огледален образ. На мястото на слънцето, което обикновено не забелязваш, сега виждаш месечината на твоята безизходица – отговори тя.

– Писна ми от тия глупости, искам вкъщи! Искам да се извиня на мама, да прегърна татко, да поканя приятелите си на гости и всичко да е нормално! Не може да остана затворен тук завинаги, това е абсурдно! Не знаех, че въображението ми може да ме вкара в такъв филм, искам това да престане! – гласът на Мишо потрепери и очите му се напълниха със сълзи.

– Тогава се погледни в огледалото и този път може би ще видиш нещата такива, каквито искаш и можеш да ги направиш – предложи Луна.

Мишо затвори очи. Представи си цялата си стая – предмет по предмет – в обичайния ред. В мислите си описваше внимателно всяка подробност и всеки детайл на обичайното му място, за да може като отвори очи, да ги види там. От старание се унесе и се стресна, когато чу майка му да казва:

– Мише, няма ли да ставаш? 11 часа е вече!

       Мишо отвори очи и осъзна, че никога досега не се е чувствал толкова щастлив, облекчен и благодарен.

Мила Московска – VI клас, ОУ „Васил Априлов“- Бургас