Полет

ILIYAIVANOV

Рисунка: Илия Илиев Иванов, 10 г., Компютърна школа „ Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“. 

Ръководител: Людмила Стайкова

ILIYAIVANOV1

Илия Иванов показва отлични резултати, подплатени с чувство за отговорност, желание за развитие и търсене на нови знания в областта на дигиталната живопис и графика.

Работи активно като винаги се е откроява с логична мисъл и нови умения.

Обича да програмира, да се занимава с математика и да изучава чужди езици.

Дълъг банер ЕN