Преображение Христово

колаж 1

Рисунка: Златин Златанов, 10 г., Арт школа „Елфина“, гр. Бургас, ръководител: Милена Димитрова

златин1

Златин съвсем скоро навърши 11 г. Той обича да играе на компютърни игри заедно със своите приятели,  обича да рисува и да плува. Добросърдечен е,  весел,  с приятно чувство за хумор за това е любим другар на всички деца от неговия клас.

Притежава голяма сила на духа,  не се оплаква. Радва се,  когато е в компания с други деца. Обича  празниците и да е със цялото си семейство.  Той е обещаващ художник с голямо бъдеще.

Негова рисунка спечели първо място в регионалния етап на конкурса „Рисувам за децата на Европа”.

златин3

златин2

Zlatin was just 11 years old. He likes to play computer games with his friends, he likes to paint and swim. He is good-hearted, cheerful, he has a pleasant sense of humor for being a beloved friend of all children in his class.

Gold has great power of spirit, does not complain. He is happy when he is in company with other children. He loves the holidays when he is with all his family. He is a promising artist with a great future.

His drawing won the first place at the regional stage of the competition „I Paint for the Children of Europe“.

дълъг банер