Приятели с детска церебрална парализа

Приятели с ДЦП

Деян

Елена

Ивета

Кристислава

Самуил

Симона

Текст