Роди се дете

Представяме ви творбите на децата от Школата за изобразително и приложно изкуство при ЦПЛР „Малкият принц“ , гр.Тервел.

Ръководител: Марина Стоянова 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Жасмина Георгиева Иванова - II клас ,8 години

Рисунка: Жасмина Георгиева Иванова, 8 г.

1 орнамент Фон сайт

Елис Тунджай Кемал - II клас , 8 години

Рисунка: Елис Тунджай Кемал, 8 г.

1 орнамент Фон сайт

Карделен Мегдат Кязимова -III клас, 9 години

Рисунка: Карделен Мегдат Кязимова, 9 години

1 орнамент Фон сайт

Ивана Руменова Радева -I клас, 7 години

Рисунка: Ивана Руменова Радева, 7 години

1 орнамент Фон сайт

Ивет Дякова Желязкова - II клас, 8 години

Рисунка: Ивет Дякова Желязкова, 8 години

1 орнамент Фон сайт

Анастасия Дмитриева Карпенко - III клас, 9 години

Рисунка: Анастасия Дмитриева Карпенко, 9 години

2021 дълъг банер