Роди се Спасителят

Представяме ви творбите на децата от Школата за изобразително и приложно изкуство при ЦПЛР „Малкият принц“ , гр.Тервел.

Ръководител: Марина Стоянова 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Дилек Юксел Ибрахимова - VIII клас ,14 години

Рисунка: Дилек Юксел Ибрахимова, 14 години

1 орнамент Фон сайт

Габриела Илиянова Стоянова - VIII клас ,14 години

Рисунка: Габриела Илиянова Стоянова, 14 години

1 орнамент Фон сайт

Клара Диянова Панчева - III клас ,9 години

Рисунка: Клара Диянова Панчева, 9 години

1 орнамент Фон сайт

Златина Сюзан Лон Петти - V клас ,11 години

Рисунка: Златина Сюзан Лон Петти, 11 години

1 орнамент Фон сайт

Нелина Николова Маринова- IV клас,10 години

Рисунка: Нелина Николова Маринова, 10 години

2021 дълъг банер