Рождество – куклен театър от Алзира, Испания

 

Deza teatar Patilanzi

Представяме ви децата от Българско училище „Христо Ботев“, гр. Алзира, Испания, от групата по театър „Патиланци“ с ръководител Антоанета Стаменова. Те са ни приготвили чудесна „Приказка в кутия“ и сами участват в куклената пиеса „Рождество“. Това са:

Адриан Недялков, 11 г. – учи в музикалното училище и свири на валдхорна и ксилофон. Обича да рисува и да пее народни песни.

Десислава Филипова, 9 г. – обича да пее, да танцува и да рисува. Заедно със своята по-малка сестра посещава българското училище в Алзира всеки петък.

Красимир Кръстев, 10 г., роден в град Пазарджик. Тренира карате, играе падел и тенис. Имам домашен любимец – котка.

Ренета Димитрова, 10 г. – обича да танцува както фламенко, така и народни танци, които учат в Българското училище. Харесва много групата по театър „Патиланци“. Обича да рисува.

Стенли Симеонов, 8 г. –  обича да играе футбол и баскетбол. Има малко братче и котка, която се казва Найроби.

06

20201101_143638

Групата по театър „Патиланци“ към Българско училище „Христо Ботев“, гр. Алзира, Испания съществува от 4 години и досега всяка година печелят награди. 

През 2019 година имат първо място от Детска интернет телевизия „Коледата в нас“ за спектакъла „Житената питка“, както и награда от ДАБЧ – „Аз съм българче“.

В конкурса „Роди се дете, Син ни се даде“ участват с куклената сценка „Рождество“ – една чудесна „Приказка в кутия“. 

01

(Влиза Ангел Гавриил)

02

След няколко месеца излязла заповед за преброяване на населението. Всеки трябвало да се запише, в града, където е роден. И така, тръгнали и Йосиф и Мария към града Витлеем.

Трудно и тежко било пътуването им, тъй като Мария трябвало всеки момент да роди. След дългия път през пустинята най-сетне стените на града се показали. Двамата пътници влезли през градските порти и се запътили да търсят място за нощуване. Уморени и бездомни, те преминали през тесните улици на града, напразно търсещи място. Накрая спрели пред един хан с последна надежда за пренощуване.

Ханджийката им казала, че късно идват, защото вече цели два дни прииждали тълпи от хора и на всякъде всичко било заето. Посъветвала ги да се настанят в един празен обор накрая на селото.

03

Разказвач:

В този час на полето се бяхя събрали овчарите, които разговаряха оживено помежду си и изведнъж… /музика, излиза ангел Гавриил/

Ангел Гавриил:

Не бойте се, защото голяма радост ще ви кажа, която ще бъде за всички хора: днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ! И това ще ви бъде знакът – ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли.

Разказвач:

Тогава радостта и славата не можеха да бъдат скривани вече. Цялата равнина се освети от сиянието, излъчвано от множество ангели. Те пееха песни за прослава на новородения Божий Син.

Ангели:

Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците!

Разказвач:

Най-ярката картина, видяна някога от човешки очи остана в паметта на овчарите. Щом ангелите си отидоха, овчарите си рекоха един на друг:

Овчар:

Нека отидем тогава във Витлеем и нека видим това, що е станало, за което ни казаха ангелите.

Разказвач:

И дойдоха бързо и намериха Мария, Йосиф и младенеца, лежащ в яслите. Паднаха до земята и му се поклониха. /Ориенталска музика, тъмно е./

04

05

Пиеската може да чуете тук в изпълнение на децата от гр. Алзира, Испания

орнамент 800-600

Свята нощ

Звездите весело мъждукаха в небето,

земята беше спряла своя ход,

Овчарите огласяха полето

очакваха да дойде нов живот.

Градът гъмжеше гръмко и зловещо.

Препълнен беше всеки хан дори,

а хората забравили това нещо,

Че днес един велик ще се роди.

Очаквали събитието с радост

за ангелите беше свята чест

да пеят на Спасителя със благост,

да донесат на хората добрата вест.

Но жителите земни някак странно

не пожелаха да приемат тази вест.

За Царят на света не се намери

ни в хана място, нито в някой дом,

а Ирод пък се начумери,

че ще отнемат царския му трон.

Единствено от исток мъдреците

поклон оттдадоха на този цар

и заедно с овчарите добрите

поднесоха сърцата си във дар.

И днес Христос отдавна чака,

пред твоето сърце стои.

Нима ще го оставиш в мрака

и няма да му позволиш да се роди ?

                                                                                                             Антоанета Стаменова

орнамент 800-600

Christmas play

 

Participants: Mary, Joseph, three wise men, shepherds, angels, narrator

Narrator: Welcome dear friends! On the eve of a very bright holiday for the whole world – Christmas or when Jesus was born. But do you know what we actually celebrate on this day? – The birth of Jesus Christ, the Savior of the world!

Now you and I will travel back in time and witness this great event.

More than 2,000 years ago. In a small, secluded town lived a modest and pious girl named Mary. She was engaged to Joseph, a God-fearing man of the David family.

One day something unusual happened. As she were cleaning, a bright light suddenly shined on her / music // Ang. G enters /

Angel Gabriel: Hello, gracious one! The Lord is with you! / Mary is afraid / Do not be afraid, Mary! God has chosen you to give birth to a son whom you will call Jesus! He will be great and his kingdom will have no end.

Mary: How will this happen when I am a virgin?

Angel Gabriel: The Holy Spirit will come upon you, therefore, what you will give birth to is holy. He will be called the Son of God!

Storyteller: Mary was very embarrassed by the angel’s words, but then her heart trembled with joy that she had been chosen by God to give birth to his son. A few months later, a census order was issued. Everyone had to enroll in the city where he was born. And so, Joseph and Mary went to the city of Bethlehem. Their journey was difficult and hard, because Mary had to give birth at any moment. After a long journey through the desert, the city walls finally appeared. The two passengers entered through the city gates and set off in search of a place to spend the night. Tired and homeless, they passed through the narrow streets of the city in vain with hope for an overnight stay.

The innkeeper told them that they are coming late because crowds of people have been coming for two days now and everything is busy everywhere. She advised them to settle in an empty barn at the end of the village.

Storyteller: Joseph and Mary went to the place indicated. This is how events unfolded on earth, and up in heaven the angels gathered and waited for a signal to announce to the world the good news that their Savior had been born (a baby’s cries in background). Let’s take a look at what’s going on there.

Mary: Look, Joseph, a son has been given to us! We will call him Jesus!

Storyteller: At that hour the shepherds had gathered in the field, talking briskly to each other and suddenly .. / music, comes out Angel Gavr./

Angel Gabriel: Do not be afraid, I will tell you a great joy, which will be for all people: today a Savior, who is Christ the Lord, was born to you in the city of David! And this will be your sign – you will find a baby swaddled and lying in a manger.

Storyteller: Then joy and glory could no longer be hidden. The whole plain was illuminated by the radiance radiated by many angels. They sang songs in praise of the newborn Son of God.

Angels: Glory to God! And peace between men on earth!

Storyteller: The brightest picture ever seen by human eyes remained in the memory of the shepherds. As soon as the angels left, the shepherds said to each other:

Shepherds: Let us then go to Bethlehem and see what has happened, what the angels have told us.

Storyteller: And they came quickly, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in the crib. They fell to the ground and worshiped him.

/ oriental music, it’s dark /

And somewhere in the east lived three wise man / they come out wisely. They point to the sky and talk to each other with gestures / They studied the starry sky and looked for the secret hidden in it. They gladly discovered that the time was near when the Savior would be born in the world (a star is illuminated). They discovered a new star in the sky and were left with the impression that it was of special importance to them. Could this particular star be a harbinger of the promised Savior? So they decided to follow this sign and look for the newborn king.

The star led them all the way until they finally stopped in front of the barn in Bethlehem.

And when they came in, they saw the child with his mother Mary, and they fell down and worshiped him. Behind the humiliated appearance of Jesus, they recognized his divine origin. They gave him their hearts as their Savior and offered him gifts: gold, frankincense and myrrh.

Such were the events surrounding the birth of Jesus Christ. God sent His son to live on earth like each of us, but with His sinless life to provide us with salvation. On the eve of this bright holiday, let us recall the words of an ancient wise man and think on them.:

“ If Jesus is born a hundred times in Bethlehem and not once in your heart, then your life is in vain!”

 song: “Wonderful star“

 

Holy night

The stars twinkled merrily in the sky,

the ground had stopped moving,

The shepherds sang in the field

As they expected a new life to come.

The city was crowded loud and ominous.

Every inn was crowded even,

and people forgot that thing,

that today a great one will be born.

They were looking forward to the event

it was a sacred honor for the angels

to sing to the Savior with kindness,

to bring good news to the people.

But the inhabitants of the earth

somehow strange

refused to accept this news.

There was no place for the King of the world

neither in the inn,

nor in any house,

Herod did frowned,

that they would take away his royal throne.

Only from east the wise men

they paid homage to this king

and together with the the good shepherds

they offered their hearts as a gift.

And today Christ has been waiting for a long time,

standing before your heart.

Will you leave him in the dark

and you not allow him to be born?

                                                                                         Antoaneta Stamenova

 

Дълъг банер EN с лога