Рождество Христово

A CHILD WAS BORN, A SON WAS GIVEN TO US

Рисунка от Калоян Хаджистойчев, 12 г., гр. Сливен

орнамент 800-600

Рождество Христово

Ден, но не обикновен,

а е светъл и блажен.

В този ден ни праща Бог

знак за своята любов.

Той не носи шоколади,

ни играчки, ни награди…

Носи обич във сърцата,

носи радост за децата.

Той ни прави по-богати,

без да имаме палати.

Той ни прави по-добри,

без да имаме пари.

Той ни прави тъй щастливи,

здраве дава ни и сили.

Той Сина си ни дарява,

греховете ни прощава.

Радвайте се на това,

що ви дава Бог сега!

Хора, идвайте насам!

Моля, взимайте без срам!

Взимайте, не се срамете

и на други подарете

от това що дава Бог –

В знак на своята любов!

                                                                                                         Николай Хаджистойчев, 11 г., гр. Сливен

Christmas

Day, but not ordinary

And he is bright and blissful

God sends us on this day

A sign of your love.

He doesn’t wear chocolates,

No toys, no prizes…

It carries love in the hearts

It brings joy to children.

It makes us richer

Without having palaces.

It makes us better

Without money.

He makes us so happy

Health also gives us strength.

He gives us his son,

He forgives our sins.

Enjoy it

What God is giving you now!

People, come here!

Please take without shame!

Take it, don’t be ashamed

And give to others

From what God gives

As a sign of your love!

Дълъг банер EN с лога