Рождество Христово

Мария Иванова Стефанова 14г

Рисунка: Мария Иванова Стефанова, 14 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога