Чудото на Рождество

Димитър Пламенов Петков

Рисунка: Димитър Пламенов Петков, ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога