Светото семейство

Георги Георгиев Русев 13г

Рисунка: Георги Георгиев Русев, 13 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога