Нощта на Рождество

Марина Николаева Раданска 7г

Рисунка: Марина Николаева Раданска , 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога