Син се роди

KALINA2-horz

Компютърна рисунка: Калина Щерева Димитрова, 16 г., Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково

Ръководител: Людмила Стайкова

KALINA

Калина Димитрова обича да се занимава с Дигитална графика и живопис. Създава с лекота своите рисунки, трудолюбива и любознателна.

Нейните творби се отличават с много енергия и специфичност.

Изучава чужди езици, занимава се с математика и информатика. 

Помага на своите приятели от школа „Вале“!

рамка Банер 800-600