Странна сбирка от разкази

81133489_574699313371075_1233299833276596224_n

Да съпреживяваш означава да желаеш да бъдеш част от нещо споделено. Означава да успееш да прозреш истината с помощта на нечии чужди духовни очи. В този ден за Душата, съпреживяхме историята на една дама, разказваща със сетивата. Венцислава Великова е творец, чиито произведения не срещат аналог на себе си. Уповавайки се на Любовта си към родината, сакралността на българските традиции и чудодейната сила на природните стихии, тя претворява своите мисли в пана, страници и рисунки. Безграничните форми на изкуството, което създава, позволяват да разгърнем нашите разбирания за това докъде се простира човешката дарба и обич, винаги вървящи ръка за ръка.

81232290_455065262114767_2512521718875029504_n

На 09.12 читалище „Съзнание“, гр. Белослав ни събра по повод предпремиерата на представянето на „Странна сбирка от разкази“, чийто автор е Венцислава Великова.

Официалното представяне на книжката ни посрещна в Арт галерията на Морско казино, гр. Варна, където авторката обрисува с думи пред нас изконния замисъл на своите произведения.

Венцислава не за първи път ни въвежда в магията на своето творчество. По време на изложби в страната, както самостостоятелни, така и съвместни с други творци, авторските й красоти са ставали причина за усмивките на мнозина. Притежатели на паната й са читалища, галерии, общини, нейни близки, както и непознати, разпознали уникалното в изкуството й.

Едни от първите изделия на тази дама са показани чрез изложба в читалище „Съзнание“, гр. Белослав, озаглавена „Първо сме българи“. Гр. Белослав приветства и редица други нейни изложби на различни тематики, наречени: „Елементи от шивици“, „Сурва“, „Жива Старина“, „Морето в мен“ и други.

81545658_470402077237678_3627659154933415936_n

В гр. Варна тя ни запозна с изложбата си „Елементи от накити в Българските носии“. През 2018 г. съвкупност от нейни текстилни пана беше представена в Националния етнографски музей под името „Трепка Българска“.

За своите образи Венцислава Великова използва разнообразие от материали и платове като текстил, мъниста, парчета носено дърво, памук, вълна, прежда и други. Тя се вдъхновява от свидната на сърцето й българщина, която превъплъщава в паната си, стремейки се да съхрани българския дух и история. Венцислава притежава духовните очи и дарбата да създава с Душата си, като извисява нашата всеобхватна култура и обичаи, могъщата сила на народа ни и творенията на Майката природа.

81250117_591086958352019_4894527297249345536_n

Написквайки своята „Странна сбирка от разкази“, Венцислава ни въвлича в свят, в който всеки може да открие себе си. Едно измерение, изградено от 7 творби, съхраняващи всичко онова, което трябва да бъде разчетено със Сърцето. Успееш ли да се докоснеш до това пространство, ще отключиш вратичка в себе си, водеща към едно, досега останало сякаш незабелязано схващане за човешката природа и Дух. Ръчно изработени картини съпътстват чудноватата книжка и изобразяват творческия път, който тя е извървяла, за да достигне до нас. Всяка една от тях е илюстрация към определен разказ.

Изложбата, която ни беше представена, представлява четирилогия от авторски пана, наименована СЛЪНЧЕВАТА БУЛКА. Чрез тях съзираме начина, по който Венцислава възприема четирите състояния на булката Есница или наречена още Деница. Нейното тълкувание е основано на „Веда Словена“ – Български народни песни от предисторическата и предхристиянската епоха“.

81813310_2595712263844194_6105337912964939776_n

Картина 1 изобразява пътя, по който слиза Деница от небето, за да стане земната булка на Слънцето, за да се слее със земната мъдрост.

Картина 2. Там булката е облечена в пъстра носия, предаваща националната символика на народа ни.

На Картина 3 е изобразено не тяло, а състояние – състоянието на нейната Душа, изпъстрена с разноцветни чувства и страсти, преливащи в характерните им цветове.

Картина 4 предава най-покорната и Божествена същност на Булката, а именно нейния Дух.

Запалената свещичка е смирената искра на благодарност, символ на нейното сливане с Бога – Слънце.

81283987_2691917557524623_7273192460514230272_n

Изображения на тези картини под формата на картички също бяха изложени по време на представянето на „Странна сбирка от разкази“.

Анита Асенова

81938298_1015962958760897_4324971349119336448_n