Усещане за празник

Представяме ви творчеството на 20 деца със специални образователни потребности от ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, които заедно с екип от специалисти работят по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

1 collage

Психологът Светлозар Маринов, логопедът Венцислав Иванов и двама ресурсни учители – Тодорка Тодорова и Светла Данкова, работят с 20 ученика с различни специални образователни потребности, на възраст от първи до седми клас в областта на арт терапията, за успешна социализация и пълноценното участие на децата в учебния процес. Основен принцип на работа е индивидуалният подход към всяко дете, съобразно неговите специфични потребности и личностните темпове на развитие.

2 collage

В арт ателието на ОУ „Иван Вазов“, Силистра децата изработват постери, апликации, картички на теми, свързани с обредния и празничния български календар, използвайки различни техники и материали. Заниманията развиват тяхната фина моторика и въображение, а в изработените предмети влагат своето естетическо чувство за хармония и красота.

Както всички нас, децата със специални потребности мислят и усещат света в много цветове, виждат го като сбъдната мечта. Толкова жизненост и радост струи от техните рисунки, картички и апликации! Неусетно и ние, зрителите, се заразяваме от красотата и очакването да ни се случи нещо много хубаво.

3 collage

Прекрасното цвете и дървото са изработени от по-малките ученици. Символизират радостта от настъпването на пролетта и новото начало в живота на всеки човек. Морското дъно и златната рибка са направени от по-големите ученици.  Както в приказките, тя може да изпълни всяко желание.

5 collage

Всяка година децата изработват сувенири, картички, джуджета, свещници върху дискове или с цветен пясък, с които участват в благотворителния базар, организиран от училището. Всичко, което сътворяват малките ръчички, предизвиква у нас усещане за празник.

4 collage