Белозем – европейско село на белия щъркел

P1240576

Белозем е единственото в страната селище, което е удостоено с приза на авторитетната немска организация EURONATURE „Европейско село на Белия щъркел“. Причината за тази награда е, че в Белозем се намира най-голямата гнездова популация на бели щъркели, наброяваща 34 двойки. 24 от тях са разположени на покрива на основно училище „Гео Милев” и ежегодно между 80 и 100 щъркели хармонично съжителстват с децата.

През 2009 г. на покрива на училището, в едно от гнездата, бе монтирана видеокамера, чийто сигнал се предава на компютър, разположен в една от стаите на училището. Чрез нея учениците ежедневно следят и изучават поведението на птиците по време на гнездовия период и отглеждането на малките, водят специален Дневник, в който записват най-важните събития от живота на щъркеловото семейство.

Вече 10 години децата от основно училище „Гео Милев” се включват в организирането и провеждането на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който е с международно участие.

Училището разполага с голям двор от 19 декара, в който е разположена единствената в района на Белозем и община Раковски  мини ферма с Червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellus) за производство на екологично чист биотор, изградена със средства по проект към ПУДООС. Инвестирали сме в подземна напоителна система, осигуряваща напояване до всяка точка на училищния двор.

8-horz-vert

През 2015 година бе изградена и био градинка за билки и подправки по проект на организация „За Земята”. Нашата цел е да имаме един затворен жизнен цикъл, който да е продължение на работата на минифермата за калифорнийски червеи и изградената биоградинка.

Вкусната градинка е много популярна практика за екологично образование чрез преживяване и формиране на трайни навици и умения за живот и прекрасно място за креативно общуване между децата, учителите и родителите – те заедно учат, играят и общуват, преоткривайки тайните на природата.

По проект на ЦМЕДТ „Амалипе“ през 2015 г. при Биоградинката на нашето училище се проведе състезание „Познавате ли билките?“. Участваха отбори от ОУ „Гео Милев“,  Белозем и ОУ „Панайот Волов“, гр. Пловдив. Децата разпознаваха билките в биоградинката и информираха за тяхното приложение в кулинарията и медицината.

През 2016 г. предстоят и нови съвместни екологични инициативи.

През 2017 г. реализирахме проект за компостиране на биомаса чрез изграждане на площадка и поставяне на съдове за компостиране на биомаса. Процесът на компостиране ни даде уникалния шанс сами да затворим природния цикъл на възобновяване.

P1240558-horz

19 – декаровия двор генерира тревни, листни и клонови отпадъци и биологичен отпадък от трапезарията, които вместо да бъдат изхвърляни на сметището, се компостират и оползотворявани, като процесът е видим и е включен в обучението на учениците. Получената от процеса на компостиране биомаса преминава обеззаразяване през фермата за калифорнийски червеи и се използва като екологично чист тор в биоградинката за билки и подправки.

Реализирането на проекта отчита и доразвива всички съществуващи дадености и инфраструктури в училището и района като наличието на голям двор, в който е изградена модерната миниферма за биотор и биоградинка за билки и подправки, които са притегателен център за деца, родители и 24-те двойки щъркели,  гнездящи  на покрива на училището.

По-дългосрочните планове на екипа от учители и ученици са да превърнат двора в цялостен екологичен комплекс, в който хармонично да съжителстват децата и колонията от щъркели. Озелененият двор и местата за отдих и почивка на децата подпомагат учебния процес по човекът  и природата , биология, география и занимания по интереси в ПИГ.

През 2017 г. спечелихме и реализирахме още един проект. В двора на училището изградихме фитнес площадка, която събира деца и родители. Ежедневно на нея спортуват настоящи и бивши ученици на ОУ „Гео Милев”.

ОУ „ГЕО МИЛЕВ“, с. Белозем

01

06

Международен християнски фестивал – Белозем, 2017

Очаровани от идеята да се разходим из „щъркеловото село“, екипът на сп. „Щъркел“ се приготви за път. Допълнително бяхме мотивирани и от провеждания в селото Международен християнски фестивал, който продължи една седмица, събирайки младежи от цял свят с основна идея изграждането на християнски ценности. Фестивалът се организира от Католическата църква в село Белозем и е традиционен за селото вече повече от 15 години. Наред с децата и младежите от България, участие във фестивала взеха и младежи от Полша и Румъния.

Изключително топло бяхме посрещнати и от учителите в ОУ „Гео Милев“, и от организаторите и участниците във фестивала. Нашият престой там беше само два дни, но имахме чувството, че за малко дни е минало много време поради вдъхновяващите впечатления от това будно селце и неговите сърдечни гостоприемни хора. Благодарим от цяло сърце!

Със следващите фото колажи ще разкажем за фестивала и неповторимата му атмосфера.

P1240064-horz-vert

P1240176-horz-vert

P1240410-horz-vert

P1240523-horz-vert