Моята българска бродирана риза

Емануела Кунова 11 години Арт школа Колорит Плевен Майя Ананиева

Емануела Кунова, 11 г., Арт школа „Колорит“, гр. Плевен. Рък.: Майя Ананиева

Първо място за рисунка в първа възрастова група

1 орнамент Фон сайт

Моята българска бродирана риза

Бялата ми риза с шевица красива,

извезана от майчина ръка работлива,

докосва сърцето ми и гордо ме води

на празник на светите Кирил и Методий.

Вълшебна е тази шевица квадратна,

трептят върху бялото символи знатни,

пропита с традиция, дух и история,

тя грее във времето с пулс чудотворен.

Защото със писменост е избродирана –

глаголическа азбука символизираща.

Защото е гордост за мен, за славяните

със български букви да сеем послания

за обич, добруване, свързаност блага,

за творчески полети и незабрава!

                                                                                              Ан-Мишел Ерон, 12 г.

                                                                                               БУ “Родна реч омайна”, Париж

                                                                                       Първо място за поезия във втора възрастова група

1 орнамент Фон сайт

1 Белослава Миленова Христакиева, 5 г, ДГ Десислава Пловдив, група „Звездица“

Белослава Христакиева, 5 г., ДГ „Десислава“, гр. Пловдив, група „Звездица“

Първо място за фотография в първа възрастова група

Уеб банер 2022