Святата нощ

Петя Маринова Велева 12г

Рисунка: Петя Маринова Велева, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога