Бог се роди

1Ния Светославова Катушева 12г-horz

Рисунка върху камъче: Ния Светославова Катушева, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога