Над Него ангели бдят

Габриела Георгиева Георгиева 7г

Рисунка: Габриела Георгиева Георгиева, 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога