Месец: август 2020

Саамите – северните хора

Етруските Живяло някога сред ледовете на Лапландия едно малко момче на име Сампо. Веднъж неговата майка го предупредила, че не бива да се отдалечава от техния дом, защото в планината живее страшния леден Великан. От него не се бои само Златорогият елен, който може да бъде видян само от най-смелия човек на земята. Момчето не … Continued

Етруските

Шошоните Тринадесетото столетие преди Христа било време на бурно масово преселение на народите. Под натиска на варварски племена, движението на „морските народи“ и грабителските банди в Егейско море, като вълни се надигнали цели народи в търсене на спасение и сигурност в чужди земи. Безредици разкъсвали Мала Азия, някои историци дори предполагат, че Троянската война е … Continued

Награди от KOHINOОR, България за Арт школа „Колорит“, Плевен

Ярко представяне на деца от арт школа „Колорит”, Плевен в онлайн конкурс  за рисунка на KOНINOOR, България Пет деца от арт школа «Колорит» са победители в онлайн конкурса за детска рисунка «Любим сезон», организиран от KOHINOOR Bulgaria. Отличените деца са Мишел Михайлова, 8 г. за рисунката „Пролетни цветя”, Румен Косташки, 7 г. за „Пролетен танц”, … Continued

Шошоните

Продължение Типито – жилища на шошоните от 18 в.  Шошоните са коренни жители на Северна Америка, с култура типична за Големия басейн. Въпреки разделението им на северни, източни и западни шошони, както и на многобройни подгрупи поради живота им в малки семейни общества, техният бит, език и история били твърде сходни. В миналото те били … Continued