Christmas holidays

Christmas and Christmas Eve are the most beautiful and holy Christian holidays. The days, in which the whole family gathers around for supper and celebrates the birth of Jesus Christ. All kids love them, not only because of the presents and treats they receive, but because of the warmth, love and comfort that are surrounding them. Old and young open their hearts to greet His birth.

 In my family the most wonderful evening of all the Christmas holidays is Christmas Eve.The festive mood is all around us. We all take part in the decoration. On the wall we put wreaths and stocking, in which Santa leaves small treats. But most of all we love decorating the Christmas tree. Every year we buy a new Christmas toy. Different lamps and garlands shine all around the house and add to the Christmas atmosphere. We hope that this year Santa will leave again the presents wished from us.

The kitchen is full of Christmas scents that spread all around the house. The most exciting moment in the holiday evening is gathering around the table. According to the ancient tradition, we should all be facing the fireplace. We should put a log from a fruit tree in it-a symbol of hope. The fire should not be put out. The dinner starts early, for the wheat to grow and none of us should stand, for the hens not to stand up from their nests. By a tradition an odd number of dishes should be served-everything that the earth had given birth to, with hope for the coming year to be prosperous. The oldest member of the family should break the loaf of bread with a lucky coin inside. He raises the bread high above his head, for the wheat to grow in the fields. The one who gets the piece of bread with the coin inside, will be fortunate throughout the year. Guesses for the weather and the fertility are made that evening. The banitsa with fortunes is made for health, home and everything good that one would wish. Everyone should taste all the dishes, for not to be hungry during the whole following year. The Christmas carolling is a part of the tradition too. It starts at midnight. The “Koledari” bless the owners of the home with peace, good will and fertility. They walk into every home with love and deep respect. This is the tradition that we all continue to follow century after century.

  What is Christmas? Maybe the time when everyone forgets about the bad things in life, when tears disappear.

The day-Christmas, when the Savior was born is one of the most important days for all people. Christianity preaches love to everyone around us and the goodness of the Savior changes bad people, who live in darkness. With His birth, old and young learn to love, to care about the greater goodness and to follow His lead. When one gives, one receives. His words are the light that guides our lives. Every good person should open their heart to kindness and close it to the evil. And evil is everywhere these days. Christmas is the time, when everyone is looking for the star, which guides us, everyone remembers, that besides all the difficulties in the world, good still exists. It is time to hug our closest people and feel how much we love them, it is time to smile at the world.

Christmas is the holiday that lasts in our hearts forever.

Neshko Georgiev Dinchev- 8 years old,

2nd grade in School “ The 20th of April”,

The town of Panagyurishte

Translator:

IMG_20161223_093002

Neshko Georgiev Dinchev is a student from the second grade of the „Twentieth April“ School headed by Zorka Kisova, Panagyurishte. An eager child who likes to read and play a lot. He participates actively in the school events. He won many awards from children competitions.

Нешко Георгиев Динчев е ученик от втори клас на ОУ “Двайсти април“ с ръководител Зорка Кисьова, гр. Панагюрище. Будно дете, обича да чете и много да играе. Участва активно в мероприятията на училището. Печели много награди от ученически конкурси.

 

КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

Коледа  и Бъдни вечер са  най-красивите  и святи празници!

               Дните, в които цялото семейство се събира около трапезата и празнува раждането на Иисус Христос. Всички деца ги обичат не само заради подаръците и лакомствата, които получават, но и заради топлината, обичта и уюта  който ги обгръща. Малки и големи отварят сърцата си, за да приветстват неговото рождение.

               В моето семейство най-прекрасната вечер от Коледните празници е Бъдни вечер – свята нощ преди Коледа. Празнично настроение. Всички вземаме участие в коледната украса. На стената слагаме коледни венци и чорапчета, в които Дядо Коледа оставя дребни лакомства. Но най-обичаме да украсяваме елхата. Всяка година купуваме някоя нова играчка. Различни лампички и гирлянди светват из цялата къща и допълват празничната обстановка. Надяваме се, Дядо Коледа и тази година да остави под елхата желаните от нас подаръци.

               А от кухнята се носят… коледни аромати. Най-вълнуващият момент в празничната вечер е сядането около трапезата. По стара традиция всички трябва да сме  с лице към огнището. В него се слага дънер от плодно дърво – символ на надеждата. Огънят не бива да гасне. Вечерята започва рано, за да узрее житото.  Никой от нас  не трябва да става, за да не стават кокошките от полозите. По традиция се приготвят нечетен брой ястия – всичко, което е родила земята, с надежда да се роди отново идната година. Най- възрастният разчупва питата с паричката. Вдига я високо, за да растат буйни житата. Късметлия е този, комуто се падне парата. Тази вечер се извършват гадания за времето и берекет през следващата година. Баницата с късмети е за здраве, дом, всичко хубаво, което би си пожелал човек. Всеки трябва да опита от всички ястия, за да е сит през цялата година. Коледуването е също част от традицията. То започва след полунощ. Коледарите благославят стопаните за мир, разбирателство, за берекет. Във всеки дом влизат с обич и дълбоко уважение. Това е традицията, която всички ние продължаваме векове наред.

              Какво е Коледа?  Може би времето, когато всеки забравя лошото, когато сълзите изчезват.

           Денят – Коледа, в който се ражда Спасителят, е един от най-важните за всички хора. Християнството проповядва любов към всички, които ни заобикалят, а добрината на Спасителя променя лошите хора, които живеят в тъмнина. С неговото раждане, малки и големи се учат да обичат, да се грижат за доброто на околните, да  следват  Неговия  път. Щом човек дава, той и получава.  Думите Му  са светлина, която осветлява живота ни. Всеки един добър човек трябва  да отвори сърцето си към добрината и да го затвори за злото. А то, злото, днес е навсякъде.

          Коледата е време, в което всеки търси звездата, да си спомни, че въпреки многото трудности по света, доброто съществува. Време да прегърнем близките си и да усетим колко ги обичаме, време е да се усмихнем на света.

          Коледа, това е празникът, който остава завинаги в сърцата ни!

Нешко Георгиев Динчев – 8 г.

01

1678

Hi, my name is Boyan and I’m a student in the 12th Secondary School “Tsar Ivan Asen”  I’ve been studying English for more than 6 years at the British-Bulgarian Information and Language Centre. I like reading and going out with my friends in my freetime. I sometimes go fishing and I love nature, I love cooking and studying different cultures and their cuisines.

Здравейте, казвам се Боян и съм ученик в 12то СУ “Цар Иван Асен”. Уча английски в Британско-Български Информационен и Езиков Център вече от 6 години. Харесвам да чета и да излизам с приятелите си. Понякога ходя на риболов и обожавам природата, обичам готвенето и изучаването на различни култури и техните традиционни кухни

 

A child was born, 2017-А