Silent and Holy Night

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Тиха и свята нощ“. Рисунка: Александра Георгиева, 7 г., Арт школа „Колорит“, Плевен

ALEXANDRA  GEORGIEVA, 7 years old, a participant in the Children Art Scool „KOLORIT“ headed by Maya Ananieva.  

Alexandra draws inspiration. Her drawings are highly appreciated in competitions in different countries and in Bulgaria.

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА – 7 г., участва в Арт школа „Колорит“, Плевен, с ръководител Майа Ананиева.

Александра рисува вдъхновено. Нейните рисунки са високо оценени  на много конкурси в различни страни и в България.

A child was born, 2017-А